VELKOMMEN TIL VOJENSKORETS

HJEMMESIDEDen 24. oktober 2023

  

Referat af  generalforsamlingen

 

Mandag, den 23. oktober 2023   kl. 19.00

i øvelokalet

DAGSORDEN:

 

  1. Valg af ordstyrer. – Bodil

 

 

  1. Formandens beretning. – Tina aflagde årsberetningen

 

 

  1. Regnskab ved kassereren. – Jørgen gennemgik det omdelte regnskab og forklarede årsagen til underskuddet

 

  1. Kontingentfastsættelse. – blev forhøjet til 800kr.

 

  1. Indkomne forslag.

       (Skal være formanden i hænde senest 8 dage før) - ingen

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: (vælges for to år)

 

       Bestyrelsen: Ellen Ghiladi, Jørgen Hytting, Nicki Brask Dam, Tina Gustafsen

                             og Lene Diemer Jacobsen.

 

       På valg: Ellen Ghiladi  - modtog genvalg

                    Jørgen Hytting (modtager ikke genvalg)

                     Hans Friis Petersen blev valgt

 

        Suppleanter: Gertrud Lund ,  Bodil Jørgensen                                                                                                      

        På valg:         Gertrud Lund – modtog genvalg

 

  1.  Valg af revisorer: Bent Larsen, Bent Andresen.

 

                                            På valg:           

                                            Bent Larsen, Bent Andresen – begge modtog genvalg

 

  1. Eventuelt. – Gave overrakt til Jørgen, forsinket flaske til Lene 10års jubilæum,

                                           Flasker til Birgit for arkivarbejdet og nøgle (åbne, 

                                           lukke) stole.


                                           Flasker til Jonna og Bent for klaver slæberi og revision                                             af regnskab.


                                           Ønske om at vi vil være mere tro mod datoer, der står                                              i   kalenderen.


                                           Synge på Plejehjemmet d.18.dec. kl.18.00

                                           Påskekoncerter d.18.03, 20.03 og muligvis  d.24.03                                                   2024

 

Ellen Ghiladi d. 24.10 2023

 Formand Hans Friis Petersen 25 67 46 07

Dirigent Lene Diemer Jacobsen 24 22 57 04

unsplash