Den 24. oktober 2023

  

Referat af  generalforsamlingen

 

Mandag, den 23. oktober 2023   kl. 19.00

i øvelokalet

DAGSORDEN:

 

  1. Valg af ordstyrer. – Bodil

 

 

  1. Formandens beretning. – Tina aflagde årsberetningen

 

 

  1. Regnskab ved kassereren. – Jørgen gennemgik det omdelte regnskab og forklar-

                                                                      ede årsagen til underskuddet

 

  1. Kontingentfastsættelse. – blev forhøjet til 800kr.

 

  1. Indkomne forslag.

(Skal være formanden i hænde senest 8 dage før) - ingen

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: (vælges for to år)

 

Bestyrelsen: Ellen Ghiladi, Jørgen Hytting, Nicki Brask Dam, Tina Gustafsen og Lene Diemer Jacobsen.

 

På valg:                               Ellen Ghiladi  - modtog genvalg

Jørgen Hytting (modtager ikke genvalg)

                                Hans Friis Petersen blev valgt

 

                                            Suppleanter:                     Gertrud Lund                                                                                                         

                                                    Bodil Jørgensen

På valg:         Gertrud Lund – modtog genvalg

 

  1. Valg af revisorer: Bent Larsen, Bent Andresen.

 

                                            På valg:           

                                            Bent Larsen, Bent Andresen – begge modtog genvalg

 

  1. Eventuelt. – Gave overrakt til Jørgen, forsinket flaske til Lene 10års jubilæum,

                                           Flasker til Birgit for arkivarbejdet og nøgle (åbne, lukke) stole.

                                           Flasker til Jonna og Bent for klaver slæberi og revision af regnskab

                                            Ønske om at vi vil være mere tro mod datoer, der står i kalenderen

                                           Synge på Plejehjemmet d.18.dec. kl.18.00

                                           Påskekoncerter d.18.03, 20.03 og muligvis  d.24.03 2024

 

Ellen Ghiladi d.24.10 2023